Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Hubert Poláček, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Daniel Evin

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Anna Fukasová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

Ing. Michaela Krajčovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
sekretárka, sekretár
043/4133 922
41775
043/4203 293 043/2633 775
[1]