Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Ing. Michaela Krajčovičová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
sekretárka, sekretár
Telefón
043/4133 922
Poznámka
043/4203293

MUDr. Hubert Poláček, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť