Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Hubert Poláček, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Daniel Evin

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
Zamestnanec

MUDr. Anna Fukasová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
Zamestnanec

Ing. Michaela Krajčovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
sekretárka, sekretár
043/4133 922
043/4203293
[1]