Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy pre akademický rok 2018/2019

Školiteľ: MUDr. Hubert Poláček, Ph.D.

1.       Vývoj a uplatnenie nových typov kolimátorov v nukleárnej medicíne