Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy pre akademický rok 2019/2020

Školiteľ: MUDr. Hubert Poláček, Ph.D.

1.  Vývoj a uplatnenie nových typov kolimátorov v nukleárnej medicíne

2.  Moderná nukleárne-medicínska diagnostika neoplázií štítnej žľazy