Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ZAMESTNANCI

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4133 308
VoIP
41750
Poznámka
043/4203153, 043/4203232
Publikačná činnosť

MUDr. Jan Hudeček, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4133 308
VoIP
41712
Poznámka
043/4203233, 043/4203232
Publikačná činnosť

Kvetoslava Kulichová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/4133 308
VoIP
41712
Poznámka
043/4203232

MUDr. Lenka Lisá, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ing. Ingrid Škorňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

RNDr. Jana Žolková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť