Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ZAMESTNANCI

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 308
41750
043/4203153, 043/4203232

MUDr. Lenka Lisá, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Petra Maťovčíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
sekretárka, sekretár
043/2633 712
41712

MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
docent vysokej školy
043/4203324

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Jana Žolková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
[1]