Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy ŠVOČ v akademickom roku 2019/2020:

 

Názov témy:

Vplyv edoxabanu na agregáciu trombocytov

Školiteľ: MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.

 

Názov témy:

Typické a atypické rizikové faktory u pacientov so STEMI hospitalizovaných v Univerzitnej nemocnici v Martine – retrospektívna analýza

Školiteľ: MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.

  

Názov témy:

Deficit proteínu S u tehotných pacientok

Školiteľ: MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. 

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.

 

Názov témy:

Zmeny hemostázy u pacientok po in vitro fertilizácii

Školiteľ: MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. 

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.

 

Názov témy:

Laboratórna a molekulová diagnostika vrodených porúch fibrinogénu

Školiteľ: MUDr. Tomáš Šimurda, PhD. 

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.