Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ORGANIZÁCIA PODUJATÍ

5. ročník Svetového dňa trombózy 

miesto konania: hotel Turiec, Martin, Slovenská republika

termín: 12.október 2018

Bližšie informácie tu.