Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ĎALŠIE VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV V ZDRAVOTNÍCTVE

Študijný program: Hematológia a transfuziológia

Odborný garat: prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

prednosta Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM

Kollárova 2

036 59 Martin

email: Jan.Stasko(at)jfmed.uniba.sk

tel.: 043/413 33 08

 

Dĺžka trvania špecializačného štúdia: 5 rokov


Certifikovaný študijný program: Komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy

Odborný garat: prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM

Kollárova 2

036 59 Martin

email: Jan.Stasko(at)jfmed.uniba.sk

tel.: 043/413 33 08

 

Certifikačný študijný program nadväzuje na špecializáciu v odbore hematológia a transfuziológia alebo pediatrická hematológia a ondkológia

 

Dĺžka trvania certifikačného programu: 2 roky

 

Link na stránky referátu JLF UK pre špecializačné štúdium