Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Martinská letná detská univerzita10. 06. 2016

Prímestský letný tábor vhodný pre deti od 8 do 14 rokov, ktorý sa bude konať v termíne 11.7.2016 – 15.7.2016

Novinky a zaujímavé kazuistiky v gastroenterológii09. 06. 2016

Vedecká odborná schôdza SLM, ktorá sa uskutoční 15. 6. 2016 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni Univerzitnej nemocnice Martin, ul. Kollárova 2.

ERASMUS+ Vašimi očami09. 06. 2016

Chcete nám predstaviť svoj pohľad na program Erasmus+? Máte zaujímavé postrehy zo zahraničného pobytu v rámci programu Erasmus+. Chystáte sa na mobilitu do...

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore 7.1.20....06. 06. 2016

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom odbore 7.1.20. anestéziológia a resuscitácia MUDr. Milana Henčela, ktorá sa bude konať 29. júna 2016 o 11.00...

Nové špecializačné študijné programy27. 05. 2016

Pediatrická intenzívna medicína, Pediatrická urológia

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych...25. 05. 2016

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - JÚN 2016.

25. Martinské dni dýchania - konferencia s medzinárodnou...25. 05. 2016

Vzhľadom na návstevu jeho Excelencie p. prezidenta SR Andreja Kisku na JLFUK v Martine vo štvrtok 23.6.2016, sa presúva začiatok otvorenia 25. MDD z pôvodne...

Zasadnutie Vedeckej rady JLF UK23. 05. 2016

Zasadnutie Vedeckej rady JLF UK - 16. júna 2016 o 10.00 hod.

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...23. 05. 2016

Oznámenie o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Štefana Siváka, PhD. v študijnom odbore 7.1.11 neurológia.

Jesseniova lekárska fakulta UK má 4 nových profesorov16. 05. 2016

Prezident SR Andrej Kiska v pondelok 16. mája 2016 vymenoval 42 nových vysokoškolských profesorov. Šestnásť z nich pôsobí na Univerzite Komenského v...