Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác11. 07. 2016

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác v študijných odboroch 7.1.3. normálna a patologická fyziológia, 7.1.10. pediatria, 7.1.11. neurológia, 7.3.2...

Fotografická súťaž - TVT 201628. 06. 2016

V roku 2016 sa uskutoční štvrtý ročník fotografickej súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Fotografická súťaž je určená študentom gymnázií,...

Prezident SR navštívil Jesseniovu lekársku fakultu UK v...24. 06. 2016

Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine (JLF UK) navštívil vo štvrtok 23. júna 2016 prezident SR Andrej Kiska. Fakulta, ktorá má polovicu študentov zo...

Obhajoby dizertačných prác 22. 06. 2016

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác v študijnom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo a v študijnom odbore 7.1.10. pediatria.

Otvorenie programu sústavného vzdelávania16. 06. 2016

Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo