Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Kardiológia- echokardiografia31. 03. 2016

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM na tému Kardiológia- echokardiografia ktorá sa uskutoční v stredu 6. 4. 2016 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni...

Dva projekty BioMedu získali významnú finančnú podporu na...31. 03. 2016

Dňa 15.03.2016 na 5. rokovaní Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia boli Jesseniovej lekárskej fakulte ako jedinej vysokej škole v SR...

XXI. Šubjakov deň31. 03. 2016

Pozvánka a program celoslovenskej konferencie so zahraničnou účasťou - XXI. Šubjakov deň, ktorá sa bude konať 8.4.2016 o 9.00 hod. vo Veľkej posluchárni UNM v...

Profesorská prednáška prof. MUDr. Viliama Badu, CSc.23. 03. 2016

Pozvánka na profesorskú prednášku prof. MUDr. Viliama Badu, CSc. z LF UK na tému Ako sa dá prechádzať chorobám srdca a ciev, ktorá sa uskutoční dňa 30.3.2016 o...

Erasmus+ dodatočné výberové konanie23. 03. 2016

Dodatočné výberové konanie na stážové pobyty pre aktuálne prebiehajúci AR 2015/2016 na obdobie od mája do septembra 2016 sa bude konať dňa 14. apríla 2016 o...

Seminár Transplantácia obličky a dialýza a seminár Deti a...17. 03. 2016

Občianske združenie Darovaný život a Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Slovenská nefrologická spoločnosť, Slovenská transplantologická...

Rektorské a dekanské voľno15. 03. 2016

V súvislosti s veľkonočnými sviatkami udeľuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektorské voľno na 24. marca 2016 (štvrtok) a dekan JLF UK prof. MUDr....

Obhajoba dizertačnej práce - MUDr. PhDr. Igor HRTÁNEK15. 03. 2016

Oznam o obhajobe dizertačnej práce - MUDr. PhDr. Igor HRTÁNEK v študijnom odbore 7.1.26. klinická farmakológia, ktorá sa uskutoční 29. marca 2016 o 11.00 hod....

Vytvor propagačný plagát na tému ERASMUS +15. 03. 2016

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK, kancelária Erasmus+ vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov UK.