Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

MedGames 201708. 11. 2017

MedGames 2017 - 22. november 2017, Akademické informačné centrum, Vysokoškolské internáty ul. Novomeského 7.

Malým bojovníkom k sviatkom08. 11. 2017

Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin Vás pozýva na koncert k Svetovému dňu predčasne narodených detí, ktorý sa bude konať dňa 12. novembra 2017 o 17.00...

Motivačné štipendiá07. 11. 2017

Oznam o motivačných štipendiách v zimnom semestri AR 2017/2018.

XXIII. Martinský bioptický seminár SD-IAP06. 11. 2017

Pozvánka na XXIII. Martinský bioptický seminár SD-IAP, ktorý sa bude konať v dňoch 10. – 11. 11. 2017, kúpele Lúčky, a.s. hotel Choč.

Deň otvorených dverí 201706. 11. 2017

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Vás v rámci týždňa vedy a techniky pozývajú na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2017, ktorý sa uskutoční dňa 16. 11. 2017 v čase od...

Univerzitná kvapka krvi 201703. 11. 2017

7. november 2017 (utorok) od 11.00 hod. do 14.00 hod., Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Vysokoškolský internát, Veľký klub, Novomeského 7, Martin.

Seminár Biomedu03. 11. 2017

Pozývame Vás na seminár BioMedu Martin, ktorý sa bude konať dňa 9.11.2017 o 13.00 hod. v prednáškovej miestnosti Kompetenčného centra, Malá Hora 4, Martin.

Akcie Marie Skłodowska-Curie31. 10. 2017

Pozvánka na seminár Akcie Marie Skłodowska-Curie, ktorý sa uskutoční 14.11.2017 o 13.00 hod. Akademická knižnica (1.posch.) L. Novomeského 7A, 036 01 Martin.

Aktuálne problémy v nemocničnej hygiene31. 10. 2017

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM, ktorá sa uskutoční 8. 11. 2017 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni – Univerzitná nemocnica Martin, ul. Kollárova 2.

12. SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s medzinárodnou účasťou v...25. 10. 2017

Ďalšie vzdelávanie lekárov - vzdelávacia aktivita povinná alebo odporúčaná pre študijné programy PEDIATRIA, DORASTOVÉ LEKÁRSTVO, KLINICKÁ IMUNOLÓGIA A...