Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Motivačné štipendiá v letnom semestri AR 2015/201614. 03. 2016

Oznam o priznaných motivačných štipendiách v letnom semestri AR 2015/2016. Do zoznamu boli zaradení študenti 2. – 6. roku štúdia na základe študijných...

Takmer 80 000 Slovákov trpí spánkovými poruchami dýchania14. 03. 2016

Bratislava 14. marca 2016: Dobrý spánok je dosiahnuteľný sen. To je slogan tohtoročného Svetového dňa spánku (World Sleep Day – 18. marca 2016), ktorého cieľom...

Zasadnutie Vedeckej rady JLF UK 01. 03. 2016

Zasadnutie Vedeckej rady JLF UK - 17.3.2016 o 10.00 hod.

Internal meeting Sekcie pediatrickej intenzívnej...01. 03. 2016

Pozvánka a program podujatia Internal meeting Sekcie pediatrickej intenzívnej starostlivosti a Sekcie pediatrickej anestéziológie, ktoré sa bude konať 22. -...

1st SLOVAK SCOPH Weekend24. 02. 2016

1st SLOVAK SCOPH Weekend je akcia, kde sa po prvýkrát stretnú študenti medicíny z rôznych lekárskych fakúlt (cca 10 študentov za jednu fakultu), venujúci sa...

ZOZNAM KANDIDÁTOV DO ŠČ AS JLF UK19. 02. 2016

Zoznam kandidátov do študentskej časti akademického senátu JLF UK v doplňovacích volbách dňa 22.2.2016.

Medik roka 201619. 02. 2016

Sieť nemocníc Svet zdravia, a.s. vyhlasuje, spoločne s partnermi, už druhý ročník odbornej súťaže určenej pre študentov 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt...

Výberové konania na letné stážové pobyty a zahraničnú...18. 02. 2016

Výberové konanie pre študentov 4. a 5. ročníka na letné stážové pobyty v Rakúsku v rámci LIONS AUSTRIA PROGRAM “MEDICAL STUDENTS BEYOND FRONTIERS“ a výberové...

XV. Neuschlov deň10. 02. 2016

Odborný program podujatia - XV. Neuschlov deň, ktoré sa uskutoční dňa 19.2.2016 od 8.30 hod. vo Veľkej posluchárni UNM, Kollárova 2, Martin.