Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore vnútorné choroby

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce