Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertančej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore vnútorné choroby

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe anatómia, histológia a embryológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe lekárska, klinická a farmaceutická biochémia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe lekárska biofyzika v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe farmakológia v študijnom odbore farmácia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe klinická farmakológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe anestéziológia a resuscitácia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce