Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe farmakológia a v študijnom odbore farmácia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o zrušení obhajoby dizertačnej práce v študijnom v študijnom pprograme vnútorné choroby odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o zrušení obhajoby

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce