Oznámenia o obhajobách dizertačných prác

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizeratačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce