Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v štidojnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom odbore chirurgia

Oznámenie o obhajobe

Oznámenie o obhajobe dizertačnejpráce v študijnom odbore pediatria

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom odbore dermatovenerológia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom odbore klinická farmakológia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom odbore dermatovenerológia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce