Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce: 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe pediatria

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce:

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce: 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe verejné zdravotníctvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe farmakológia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe pediatria

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce: 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe neurológia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe anestéziológia a resuscitácia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe lekárska biofyzika

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

 

 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe dermatovenerológia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizeratačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce