Oznámenia o obhajobách dizertačných prác

Oznámenie o obhajobe dizeratačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce