Oznámenia o obhajobách dizertačných prác

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe farmakológia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnje práce v študijnom porgame vnútorné choroby

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámnie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe pediatria

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe neurológia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertančnej práce v študijnom programe dermatovenerológia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe chirurgie

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe farmakológia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo

Oznámenie o obhajobe

Oznámenie o obhajoby dizertačnej práce v študijnom programe lekárska biofyzika

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom odbore pediatria

Oznámenie o obhajobe