Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe neurológia a v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

MUDr. Jana OLKEŠÁKOVÁ

MUDr. Róbert RUŽINÁK

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

 

 

 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programepediatria v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe verejné zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie  o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnejpráce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačných prác v študijnom programe lekárska biofyzka v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačných prác

Oznámenie o obhajobe dizertačných prác v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačných prác

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe lekárska, klinická a farmaceutická biochémia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe farmakológia v študijnom odbore farmácia

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce: 

 

 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe vošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe verejné zdravotníctvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce