Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom odbore ošetrovateľstvo v študijnom programe ošetrovateľstvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce: 

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce: