Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác11. 07. 2016

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác v študijných odboroch 7.1.3. normálna a patologická fyziológia, 7.1.10. pediatria, 7.1.11. neurológia, 7.3.2...