Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyšlo marcové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!19. 03. 2015

Február znamenal pre Univerzitu Komenského začiatok nového obdobia. Nastúpil nielen staronový rektor a väčšina dekanov, ale takmer kompletne sa vymenili aj...

Dni molekulovej patológie19. 03. 2015

Dni molekulovej patológie – 11. sympózium s medzinárodnou účasťou sú v rámci dlhoročnej spolupráce oboch univerzitných ústavov a ich lekárskych fakúlt v...

Výberové konanie na letné stážové pobyty v Rakúsku19. 03. 2015

VÝBEROVÉ KONANIE NA LETNÉ STÁŽOVÉ POBYTY V RAKÚSKU V RÁMCI LIONS AUSTRIA PROGRAM “MEDICAL STUDENTS BEYOND FRONTIERS“ sa bude konať dňa 15. 04. 2015 o 13,00...

XX. ŠUBJAKOV DEŇ Orálna a maxilofaciálna chirurgia, variá18. 03. 2015

Pozvánka na celoslovenské sympózoium s medzinárodnou účasťou - XX. ŠUBJAKOV DEŇ, ktoré sa uskutoční 27. marca 2015 vo Veľkej posluchárni - Univerzitná...

Rektorské a dekanské voľno pre študentov – 2. 4. 2015 a 7....12. 03. 2015

V súvislosti s veľkonočnými sviatkami udeľuje rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektorské voľno na 2. apríla 2015...

Vedecká kaviareň: PIK3CA mutácie pri gynekologických...11. 03. 2015

V rámci projektu s názvom „Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied“, by sme radi pozvali nižšie uvedeným plagátom...

Slávnostná inaugurácia dekana - dekanské voľno05. 03. 2015

Predsedníčka Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. pozýva...

IX. MARTINSKÉ DNI VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA KONFERENCIA S...04. 03. 2015

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK v Martine v spolupráci s Katedrou aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK v Bratislave, Regionálnym úradom verejného...