Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Výberové konanie na letné praxe v zahraničí26. 02. 2015

ZAHRANIČNÁ PRÁZDNINOVÁ PRAX pre študentov 3. - 5. ročníka všeobecného lekárstva JLF na partnerských lekárskych fakultách: Budapešť, Pécs a Olomouc.

Vyšlo februárové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!19. 02. 2015

Od februára máme nielen pokračujúceho rektora, ale na viacerých fakultách začínajú funkčné obdobie noví či staronoví dekani. Predstavujeme tézy dekanky prof....

Vedecká kaviareň: AKÉ SÚ ROZMANITOSTI BIOCHEMICKÝCH...19. 02. 2015

V rámci projektu s názvom Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied, by sme radi pozvali nižšie uvedeným plagátom širokú...

Seminár: Ako si v mori ponúk uloviť štúdium pre seba18. 02. 2015

Seminár o študijných / výskumných pobytoch v zahraničí. Príprava a podávanie podkladových materiálov a dokumentov.

XXI. KOVALČÍKOV DEŇ18. 02. 2015

V stredu 11. marca 2015 sa od 14.00 uskutoční vo veľkej prednáškovej miestnosti Univerzitnej nemocnice v Martine uskutoční XXI. Kovalčíkov deň. Tento ročník...

Erasmus+ výberové konanie na pobyty a stáže28. 01. 2015

Dňa 19. februára 2015 o 13:00 sa bude v malej zasadačke Dekanátu JLF UK konať výberové konanie na študijné pobyty, stážové pobyty a stáže pre absolventov v...