Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Relaxačné centrum

Kardio centrum

  • vhodné pre  4 – 5 osôb

Otvorené:   pondelok až piatok: 07,00 – 18,00 hod. (posledný vstup o 17:00 hod.)

Nutné mať so sebou uterák (utretie potu a podkladanie  pod seba na cvičebné náradie) a čisté tenisky!

Jakuzza a sauna

  • vhodné pre max . 4 – 5 osôb

Otvorené :      

Pondelok: 14,00 – 16,00 ženy  16,00 – 18,00 muži
Utorok:14,00 – 16,00 muži 16,00 – 18,00 ženy
Streda:14,00 – 16,00 ženy 16,00 – 18,00 muži
Štvrtok:14,00 – 16,00 muži16,00 – 18,00 ženy
Piatok: 14,00 – 16,00 ženy 16,00 – 18,00 muži

Nutné mať so sebou uterák a vhodné prezuvky!

K dispozícii sú šatňové skrinky a plachty do sauny (do jakuzzy a sauny sa nevstupuje v plavkách).


Vypracoval: PaedDr. Jozef Šimeček, vedúci Ústavu telesnej výchovy JLF UK

Prerokované na zasadnutí Vedenia JLF UK dňa 20.11. 2018