Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekt

Prijímateľ:                        Univerzita Komenského v Bratislave

Kód ITMS:                        26220220021

Kód výzvy:                       OPVaV-2008/2.2/01-SORO

Trvanie projektu:               09/2009 – 02/2012

Miesto realizácie projektu:   Malá Hora 4  Martin, Kollárová 2  Martin, Univerzitná 1 Žilina

Výška poskytnutého príspevku:      497 067,83 EUR