Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracoviská zapojené v projekte

Ústav lekárskej biochémie JLF UK

Ústav lekárskej biológie JLF UK

Ústav histológie a embryológie JLF UK

Fakulta riadenia a informati ky ŽU

Elektrotechnická fakulta ŽU