Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

RNDr. Mária Franeková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 439

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 439

Iveta Kasalová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Eva Kohútová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
sekretárka, sekretár
043/2633 408

Mgr. Jana Mazuchová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 419

prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 440

RNDr. Marek Samec, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 465
[1]