Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Témy ŠVOČ

 

Študentská vedecká a odborná činnosť

(Students Scientific Activites)

2016/2017

 

 

Názov témy / Topic:

Školiteľ / Tutor:

1.

Vplyv IR poškodenia na bielkoviny myokardu

(Effect of IR injury on myocardial proteins) *

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

2.

Vplyv homocysteínu na bunkový metabolizmus

(Effect of homocysteine on cellular metabolism)

Mgr. Radovan Murín, PhD.

3.

Diagnostika mozgových nádorov pomocou pokročilých metód magnetickej rezonancie in vivo

(Brain tumor diagnostics using advanced magnetic resonance methods in vivo)

Mgr. Michal Bittšanský, PhD.

 

4.

Sledovanie metabolizmu mozgu u pacientov s depresiou pomocou 1HMRS

(Study of the brain metabolism in the patients with depresion using 1H MRS)

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc;

Mgr. Michal Bittšanský, PhD.

5.

Genetické biomarkery náchylnosti k aneurizme abdominálnej aorty

(The genetic biomarkers of abdominal aortic aneurysm)

RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

6.

Epigenetické prognostické biomarkery rozvoja karcinómu pľúc (Epigenetic biomarkers of lung carcinoma)

RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

7.

Cytokínová sieť a patofyziológia ochorení

(Cytokine network and pathophysiology of diseases)

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

8.

Určenie metylácie vybraných apoptotických génov u endometriálnych nádorových buniek

(Detection of methylated apoptosis genes in endometrial cancer cells)

RNDr. Veronika Čapláková;

RNDr. Jozef Hatok, PhD.