Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2. ročník všeobecné lekárstvo

Požiadavky ku skúške z lekárskej biochémie I a II

Skúška z Lekárskej biochémie pozostáva z testu a ústnej skúšky. Študent sa na skúšku prihlasuje prostredníctvom AIS v súlade s podmienkami Ústavu lekárskej biochémie a v súlade so študijným poriadkom.

Skúška sa uskutoční vo výučbových priestoroch Ústavu lekárskej biochémie, JLF UK v Martine.

Zodpovedný pedagóg