Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

VEGA - riešiteľský kolektív

VEGA: 1/0131/22 - vedúca projektu: Prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

Názov projektu: Vplyv pohlavných rozdielov a endotypov astmy na účinnosť

liečby v experimentálnych modeloch bronchiálnej astmy 

Zástupca vedúceho projektu: prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

 

Riešiteľský kolektív

doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD. 

RNDr. Petra Košútová, PhD. 

MUDr. Ivan Žila, PhD. 

Ing. Juliana Hanusrichterová – D 

PharmDr. Romana Barošová – D 

Mgr. Jana Adamčáková - D 

 

 

 

VEGA č. 1/0283/21 - vedúci projektu: Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

Názov projektu: Cirkulujúce mikroRNA ako potenciálny marker endotelovej dysfunkcie u mladých obéznych pacientov.

Zástupca vedúceho projektu: Zuzana Turianiková, Ing. PhD.

 

Riešiteľský kolektív:

Mažgútová Nikoleta Mgr. - D

Kuricová, rod. Čiljiaková Miriam, doc. MUDr., PhD.

Czippelová Barbora,  Ing. PhD.

Čerňanová Krohová Jana, Ing. PhD.

Lazarová Zuzana, MUDr., PhD.

Matušková Lenka, Mgr. - D

Švec Dávid Mgr. - D

Wiszt Radovan MUDr. - D

Černochová Dana, MUDr.

VEGA č. 1/0004/21 - vedúci projektu: RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

Názov projektu: Syntetický surfaktant s analógmi surfaktantových proteínov SP-B a SP-C a protizápalová terapia v experimentálnom syndróme akútnej respiračnej tiesne (ARDS).

Zástupca vedúceho projektu: Andrea Čalkovská, Prof., MUDr., DrSc.

 

Riešiteľský kolektív:

Košútová Petra, RNDr., PhD.

Kolomazník Maroš, RNDr., PhD.

Osinová Denisa, MUDr., PhD.

Maťašová Katarína, Doc. MUDr., PhD.

Čalkovský Vladimír, Doc. MUDr., PhD.

Paľová Romana, PharmDr. - D

Adamčáková Jana, Mgr. - D

Dufalová Mária - MUDr. - D

Schrenk Filip, MUDr. - D

 

 

VEGA č. 1/0190/20 - vedúca projektu - Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Názov projektu: " Elektrodermálna aktivita ako index sympatikovej regulácie/dysregulácie – analýza pomocou komplexných matematických metód vo vzťahu k vybraným ochoreniam"

Zástupca vedúcej projektu: Tonhajzerová Ingrid, Prof. MUDr., PhD.

 

Riešiteľský kolektív:

Ústav fyziológie JLFUK:

Lucia Bóna Olexová, MUDr. - D

Andrea Hamráková, MUDr. - D 

Ústav pôrodnej asistencie JLFUK:

Simona Kelčíková, PhDr. Mgr. Dp., PhD.

BioMed:

Nikola Ferencová, MUDr., PhD.

Neonatologická klinika UNM: 

Marek Kozár, MUDr., PhD.                                                         

Zuzana Kuderavá, MUDr. 

Psychiatrická klinika UNM:

Peter Huťka, MUDr.

 

 

 

VEGA č.1/0055/19 - vedúca projektu: Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

Názov projektu: "Pľúcny surfaktant ako súčasť obranných mechanizmov respiračného systému: využitie troch modelov."

Zástupca vedúcej projektu: Kolomazník Maroš, RNDr., PhD.

 

Riešiteľský kolektív:

Mokrá Daniela, prof. MUDr., PhD.

Kopincová Jana, RNDr., PhD. (do 5.6.2020)

Mikolka Pavol, RNDr., PhD.

Čalkovský Vladimír, doc. MUDr., PhD.

Halašová Erika, prof. RNDr., PhD.

Nová Zuzana, Mgr. - D (do 31.8.2020)

Topercerová Juliana, Ing. - D

Dočekalová Lenka, MUDr. - D

VEGA č. 1/0199/19 - vedúci projektu: Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

Názov projektu: Tlak krvi a jeho variabilita zdravých a patologických novorodencov

Zástupca vedúceho projektu: Mirko Zibolen, prof. MUDr., PhD.

 

Riešiteľský kolektív:

Maťašová Katarína, doc. MUDr., PhD.

Hašková Katarína, MUDr., PhD.

Časnocha Lúčanová Lucia, MUDr., PhD.

Kolarovszki Branislav, doc. MUDr., PhD.

Nandrážiová Lucia, MUDr.

 

 

VEGA č.1/0200/19 - vedúca projektu: Ing. Barbora Czippelová, PhD.

Názov projektu: Neinvazívne hodnotenie včasných aterosklerotických zmien v súvislosti s obezitou.

Zástupca vedúcej projektu: Krohová Jana Ing. PhD.

 

Riešiteľský kolektív:

Lazarová Zuzana, MUDr., PhD.

Javorka Kamil, prof. MUDr., DrSc.

Krohová Jana, Ing., PhD.

Wiszt Radovan, MUDr. - D

Kráľová Terézia, MUDr.

Mažgútová Nikoleta, Mgr. - D

Matúšková Lenka, Mgr. - D

Dávid Švec, Mgr. - D-  od r. 2021

Turianiková Zuzana, Ing. PhD. - od r. 2021

 

 

VEGA č.1/0044/18 - vedúca projektu: Prof. MUDr. Ingrid TONHAJZEROVÁ, PhD.

Názov projektu: Autonómna dysregulácia a včasné aterosklerotické zmeny pri adolescentnej depresii.

Zástupca vedúcej projektu: Igor Ondrejka, Doc. MUDr., PhD.

 

Riešiteľský kolektív:

Ústav fyziológie:

Michal Mešťaník, MUDr. ,PhD.

Zuzana Višňovcová, Ing. , PhD.

Mešťaníková Andrea, MUDr., PhD.

Petra Košútová, RNDr., PhD.

Iveta Bujňáková, MUDr. - D

Nikola Sekaninová, MUDr. - D

Vladimír Mičieta, Mgr. - D

Psychiatrická klinika:

Igor Hrtánek, MUDr., PhD.

Ivan Farský, Mgr., PhD. (Ústav ošetrovateľstva JLF UK)

Dana Cesneková, MUDr.

Miloslav Oppa, MUDr.

Dana Flešková, PhDr., PhD.

Klinika pneumológie a ftizeológie:

Róbert Vyšehradský, Doc. MUDr. ,PhD.

VEGA č. 1/0356/18 - vedúca projektu: Prof. MUDr. Daniela MOKRÁ, PhD.

Názov projektu: Vplyv experimentálne vyvolaného poškodenia pľúc na extrapulmonálne orgány.

Zástupca vedúcej projektu:   Juraj Mokrý, Prof. MUDr., PhD.

 

Riešiteľský kolektív:

Čalkovská Andrea, Prof. MUDr., DrSc.

Kopincová Jana, RNDr., PhD. (do 5.6.2020)

Žila Ivan, MUDr., PhD.

Bálenová Soňa, MVDr., PhD.

Antošová Martina, Mgr., PhD., MBA

Mikolka Pavol, RNDr., PhD.

Kolomazník Maroš, RNDr., PhD.

Košútová Petra, RNDr., PhD.

Višňovcová Zuzana, Ing., PhD.

Mešťaník Michal, MUDr., PhD. (do 31.8.2020)

Nová Zuzana, RNDr. - D (do 31.8.2020)

Urbanová Anna, Ing. - D

Topercerová Juliana, Ing. - D

Paľová Romana, PharmDr. - D

Adamčáková Jana, Mgr. - D

Horváth Miloš, MUDr. - D

 

 

VEGA č. 1/0117/17 - vedúci projektu: Prof. MUDr. Michal JAVORKA, PhD.

Názov projektu: Adipokíny a dysregulácia autonómneho nervového systému pri obezite.

Zástupca vedúceho projektu: Turianiková Zuzana, Ing., PhD.

 

Riešiteľský kolektív:

Czippelová Barbora, Ing., PhD.

Krohová Jana, Ing. - D

Lazarová Zuzana, MUDr., PhD.

Pozorčiaková Katarína, MUDr. - D

Wiszt Radovan, MUDr. - D

Mažgútová Nikoleta, Mgr. - D /od r. 2019/

Švec Dávid, Mgr. - D /od r. 2020/

 

 

VEGA č. 1/0469/16 - vedúca projektu: Prof. MUDr. Andrea ČALKOVSKÁ, DrSc.

Názov projektu: Pľúcny surfaktant a lipopolysacharid: vzájomné pôsobenie a jeho funkčné dôsledky.

Zástupca vedúcej projektu: Mokrá Daniela, doc. MUDr., PhD.

 

Riešiteľský kolektív:

Žila Ivan, MUDr., PhD.

Kopincová Jana, RNDr., PhD.

Čalkovský Vladimír, MUDr., PhD.

Kolomazník Maroš, RNDr., PhD.

Antošová Martina, Mgr., PhD., MBA

Mikolka Pavol, RNDr., PhD.

Nová Zuzana, Mgr. - D

Rezáková Simona, Mgr. - D /do 30.8.2017/

VEGA č.1/0202/16 - vedúci projektu: Prof. MUDr. Kamil JAVORKA, DrSc.

Názov projektu: Mechanizmy regulácie kardiovaskulárneho systému novorodencov autonómnym nervovým systémom

Zástupca vedúceho projektu: Maťašová Katarína, doc. MUDr., PhD.

Riešiteľský kolektív:

Kozár Marek, MUDr.

Hašková Katarína, MUDr., PhD.

Zimová Zuzana, MUDr. - D

VEGA č. 1/0087/14 - vedúca projektu: Doc. MUDr. Ingrid TONHAJZEROVÁ, PhD.

Názov projektu: Zmenená odpoveď na stres – možný patomechanizmus kardiovaskulárnych komplikácií civilizačných ochorení.

Zástupca vedúcej projektu: Doc. MUDr. Michal Javorka, PhD.

Riešiteľský kolektív:

Ústav fyziologie:

MUDr. Michal Mešťaník - D

MUDr. Andrea Mešťaníková - D

MUDr. Iveta Bujňáková - D

Ing. Zuzana Višňovcová  /do r. 2014/

Pediatrická kardiológia:

Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.

Psychiatrická klinika:

Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Mgr. Ivan Farský, PhD.

MUDr. Igor Hrtánek

MUDr. Eva Šnircová

MUDr. Tomáš Kulhan

Klinika detí a dorastu:

MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.

VEGA č. 1/0305/14 - vedúca projektu: Doc. MUDr. Daniela MOKRÁ, PhD.

Názov projektu: Nové stratégie v liečbe poškodenia pľúc.

Zástupca vedúcej projektu: Andrea Čalkovská, Prof. MUDr., PhD.

Riešiteľský kolektív:

Mokrý Juraj, Doc. MUDr., PhD.

Nosáľ Slavomír, Doc. MUDr., PhD.

Žila Ivan, MUDr., PhD.

Bálenová Soňa, MVDr., PhD.

Ďurík Peter, MUDr., PhD.

Šulaj Miroslav, MUDr., PhD.

Antošová Martina, Mgr., PhD., MBA

Mikušiaková Lucia, MUDr. - D

Mikolka Pavol, Mgr. - D

Píštěková Hana, Mgr. - D

Košútová Petra, Mgr. - D

VEGA č. 1/0059/13 - vedúci projektu: Doc. MUDr. Michal JAVORKA, PhD.

Názov projektu: Kardiovaskulárna dysregulácia u adolescentov s nadváhou a obezitou: komplexné hodnotenie pomocou analýzy variability frekvencie srdca, tlaku krvi a ich vzájomnej súvzťažnosti.

Zástupca vedúceho projektu: Tonhajzerová Ingrid, Doc. MUDr., PhD.

Spoluriešitelia:

Kamil Javorka, Prof. MUDr., DrSc.

Lazarová Zuzana, MUDr., PhD.

Turaniková Zuzana, Ing., PhD.

Czippelová Barbora, Ing., PhD.

Kozár Marek, MUDr. - D

Bujňáková Iveta MUDr. . D

Šofranková Lenka, MUDr. - D

Krohová Jana, Ing. - D 

VEGA č. 1/0291/12 - vedúca projektu: RNDr. Jana KOPINCOVÁ, PhD.

Názov projektu: Molekulárne pozadie syndrómu aspirácie mekónia a možnosti farmakologickej intervencie.

Zástupca vedúcej projektu: Mokrá Daniela, Doc. MUDr., PhD.

Spoluriešitelia:

Žila Ivan, MUDr., PhD.

Mikušiaková Lucia - D

Mikolka Pavol, Mgr. - D

Píštěková Hana, Mgr. - D

Mokrý Juraj, Doc. MUDr., PhD.

Kolomazník Maroš, Mgr. - D

Košútová Petra, Mgr. - D

VEGA č. 1/0416/12 - vedúca projektu: Prof. MUDr. Andrea ČALKOVSKÁ, DrSc.

Názov projektu: Pľúcny surfaktant v extraalveolárnom priestore: zastúpenie špecifických proteínov SP-A – SP-D a jeho úloha vo  fyziológii dýchacích ciest.

Zástupca vedúcej projektu: Kopincová Jana, RNDr., PhD.

Riešiteľský kolektív:

Uhliarová /Kukučková/ Barbora, MUDr. - D

Čalkovský Vladimír, MUDr., PhD.

Smolárová Silvia, MUDr. - D

Kolomazník Maroš, Mgr. - D

Košútová Petra, Mgr. - D

VEGA č. 1/0223/12 - vedúci projektu: Prof. MUDr. Kamil JAVORKA, DrSc.

Názov projektu: Regulácia tlaku krvi u novorodencov - hodnotenie neinvazívnou kontinuálnou metódou.

Zástupca vedúceho projektu: Zibolen Mirko, Prof. MUDr., PhD.

Spoluriešitelia:

Jurko Alexander, Doc. MUDr., PhD.

Hašková Katarína, MUDr. - D

Turianiková Zuzana, Ing., PhD.

Višňovcová Zuzana, Ing.  - D

Kozár Marek, MUDr. - D

Czippelová Barbora, Ing., PhD.

Mešťaník Michal, MUDr. - D

VEGA č. 1/0057/11 - vedúca projektu: Doc. MUDr. Daniela MOKRÁ, PhD.

Názov projektu: Exogénny surfaktant v kombinácii s protizápalovými látkami v liečbe experimentálneho syndrómu aspirácie mekónia.

Zástupca vedúcej projektu: Andrea Čalkovská, Prof. MUDr., PhD.

Riešiteľský kolektív:

Tonhajzerová Ingrid, doc. MUDr., PhD.

Drgová Anna, doc. RNDr., CSc.

Mokrý Juraj, doc. MUDr., PhD.

Zibolen Mirko, prof. MUDr., PhD.

Žila Ivan, MUDr., PhD.

Lazarová Zuzana, MUDr., PhD.

Kopincová Jana, RNDr., PhD.

Mikolka Pavol, Mgr. - D

Mikušiaková Lucia, MUDr. - D

Uhliarová Barbora, MUDr. - D

VEGA č. 1/0033/11 - vedúci projektu: Doc. MUDr. Michal JAVORKA, PhD.

Názov projektu: Zmeny regulácie frekvencie srdca a tlaku krvi u detí a adolescentov s poruchami výživy a príjmu potravy - hodnotenie pomocou komplexnej matematickej analýzy.

Zástupca vedúceho projektu: Ingrid Tonhajzerová, Doc. MUDr., PhD.

Riešiteľský kolektív:

Javorka Kamil, Prof. MUDr., DrSc.

Lazarová Zuzana, MUDr., PhD.

Chládeková Lenka, Mgr. - D

Ondrejka Igor, Doc. MUDr., PhD.

Javorková Jana, MUDr.

Chromá Olga, PaedDr. - D

Čiljaková Miriam, MUDr., PhD.

Bánovčin Peter, Prof. MUDr., CSc.

Havlíčeková Zuzana, MUDr., PhD.

Turianiková Zuzana, Ing. - D

Višňovcová Zuzana, Ing. - D

Klčo Petr, Ing. – D

 

 

VEGA č. 1/0073/09 - vedúci projektu: Prof. MUDr. Kamil JAVORKA, DrSc.

Názov projektu: Nové metódy hodnotenia variability frekvencie srdca a ich využitie v neonatológii.

Zástupca vedúceho projektu: Mirko Zibolen, prof. MUDr., PhD.

Riešiteľský kolektív:    

Javorka Michal, doc. MUDr., PhD.

Lehotská Zuzana , MUDr., PhD.

Turianiková Zuzana, Ing. - D

Kollarowszki Branislav, MUDr.

Štillová Lucia, MUDr.

Bukovinská Zuzana, MUDr.

             

VEGA č. 1/0064/08 - vedúci projektu: Doc. MUDr. Michal Javorka, PhD.

Názov projektu: Dysregulácia kardiovaskulárneho systému u detí a adolescentov s diabetes mellitus, obezitou a mentálnou anorexiou - hodnotenie pomocou nových matematických metód.

Zástupca vedúceho projektu:  Kamil Javorka, prof. MUDr., DrSc.

Riešiteľský kolektív:

Tonhajzerová Ingrid, doc. MUDr., PhD.

Brozmanová Andrea, MUDr., PhD.

Zuzana Turianiková, Ing.

Žila Ivan, MUDr., PhD.

Lazarová Zuzana, MUDr.

Čalkovská Andrea, doc. MUDr., PhD.

Javorková Jana, MUDr.

Čiljaková Miriam, MUDr.

Bánovčin Peter, doc. MUDr., CSc.

Buchanec Ján, prof. MUDr., DrSc.

Ondrejka Igor, doc. MUDr., PhD.

Chromá Oľga, PaedDr.

Chládeková Lenka - Mgr. - D

VEGA č. 1/0062/08 - vedúci projektu: MUDr. Ivan ŽILA, PhD.

Názov projektu: Vplyv experimentálnej horúčky a jej fyzikálnej liečby na reguláciu kardiovaskulárneho a respiračného systému

Zástupca vedúceho projektu: Andrea Čalkovská, prof. MUDr., PhD.

Riešiteľský kolektív:    

Kamil Javorka, Prof. MUDr., DrSc.

Daniela Mokrá, Doc. MUDr. , PhD.

Zuzana Lazarová, MUDr. , PhD.

Zuzana Trunkvalterová, Ing. - D

VEGA č. 1/0061/08 - vedúca projektu: Prof. MUDr. Andrea ČALKOVSKÁ, PhD.

Názov projektu: Efekt podania látok s protizápalovým účinkom v liečbe experimentálneho syndrómu aspirácie mekónia.

Zástupca vedúcej projektu:  Daniela Mokrá, doc. MUDr., PhD.

Riešiteľský kolektív

Tonhajzerová Ingrid,doc. MUDr., PhD.

Brozmanová Andrea, MUDr., PhD.

Žila Ivan, MUDr., PhD.

Mokrý Jura, doc. MUDr., PhD.

Dobrota Dušan, prof. MUDr., CSc.

Drgová Anna, doc. RNDr., CSc.

VEGA č. 1/4239/07 - vedúci projektu: Doc. MUDr. Igor ONDREJKA, PhD.

Názov projektu: Dysregulácia kardiovaskulárneho systému pri vybranných psychických poruchách.

Zástupca vedúceho projektu:  Ingrid Tonhajzerová, MUDr., PhD.

Riešiteľský kolektív:

Javorka Kamil, prof. MUDr., DrSc.

Javorka Michal, MUDr., PhD.

Lazarová Zuzana, MUDr.

Trunkvalterová Zuzana, Ing. - doktorand

Adamík Pavol

Mažgútová Alena

Olos Róbert, st.

Demeterová Mária

VEGA č. 1/2305/05 - vedúci projektu: Prof. MUDr. Kamil JAVORKA, DrSc.

Názov projektu: Mechanizmy dysregulácie kardiovaskulárneho a respiračného systému pri niektorých závažných chorobách a poruchách  - použitie komplex. prístupu a nekonvenčných matematických metód.

Zástupca vedúceho projektu: Andrea Čalkovská, doc. MUDr., PhD.

Riešiteľský kolektív:

Doc. MUDr. Michal Javorka, PhD.

MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

MUDr. Andrea Brozmanová, PhD.

MUDr. Ivan Žila, PhD.

MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.

MUDr. Jana Javorková

Prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.

MUDr. Zuzana Lazarová – doktorandka dennej formy

Ing. Zuzana Trunkvalterová – doktorandka dennej formy (r. 2006)

VEGA č. 1/2306/05 - vedúca projektu: Doc. MUDr. Andrea ČALKOVSKÁ, PhD.

Názov projektu: Možnosti farmakologického ovplyvnenia  niektorých respiračných, kardiovaskulárnych a zápalových parametrov pri experimentálnom syndróme aspirácie mekónia.

Zástupca vedúcej projektu: Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

Riešiteľský kolektív:

Mokrá Daniela, MUDr., PhD.

Javorka Michal, MUDr., PhD.

Tonhajzerová Ingrid, MUDr., PhD.

Brozmanová Andrea, MUDr.

Žila Ivan, MUDr., PhD.

Mokrý Juraj, MUDr., PhD.

Drgová Anna, doc. RNDr., CSc.

Pullmann Rudolf, prof. MUDr. RNDr., PhD.

Lazarová Zuzana, MUDr. - D

Trunkvalterová Zuzana, Ing. - D

 

 

VEGA č. 1/9309/02 - vedúci projektu: prof. MUDr. Kamil JAVORKA, DrSc.

Názov projektu: Dysregulácia kardiovaskulárneho a respiračného systému pri niektorých ochoreniach detí a adolescentov – možnosť využitia analýzy nelineárnej dynamiky na jej komplexnú diagnostiku.

Zástupca vedúceho projektu: Andrea Čalkovská, doc. MUDr., PhD.

Riešiteľský kolektív:

JAVORKA Michal, MUDr.

ŽILA Ivan, MUDr.

TONHAJZEROVÁ Ingrid, MUDr., PhD.

BROZMANOVÁ Andrea, MUDr.

ŠEVECOVÁ Daniela, MUDr.

JAVORKOVÁ Jana, MUDr.

BUCHANEC Ján, Prof. MUDr., DrSc.

VEGA č. 1/9288/02 - vedúci projektu: Doc. MUDr. Andrea ČALKOVSKÁ, PhD.

Názov projektu: Kombinovaný efekt laváže exogénnym surfaktantom a expulzného efektu vysokofrevenčnej tryskovej ventilácie pri experimentálnom syndróme aspirácie mekónia.

Zástupca vedúcej projektu: Kamil Javorka, Prof. MUDr., DrSc.

Riešiteľský kolektív:

Ševecová Daniela, MUDr.

Brozmanová Andrea, MUDr.

Drgová Anna, RNDr., CSc.

Žila Ivan, MUDr.

Javorka Michal, MUDr.

Dobrota Dušan, Prof. MUDr., CSc.

VEGA č. 1/6292/99 - vedúci projektu: Prof. MUDr. Kamil JAVORKA, DrSc.

Názov projektu: Kardiorespiračné zmeny pri hypertermii,  horúčke a počas ich liečby.

Zástupca vedúceho projektu: Andrea Čalkovská, doc. MUDr., PhD.

Riešiteľský kolektív:

VEGA č. 1/3146/96 - vedúci projektu: Prof. MUDr. Kamil JAVORKA, DrSc.

Názov projektu: Použitie inpulzného efektu vysokofrekvenčnej tryskovej ventilácie (VFTV) na liečbu exogénnym surfaktantom v experimente.

Zástupca vedúceho projektu: Andrea Čalkovská, doc. MUDr., PhD.

Riešiteľský kolektív:

Drgová Anna, RNDr., CSc.

Tonhajzerová Ingrid, MUDr.

Adamicová Katarína, MUDr., CSc.

Brozmanová Andrea, MUDr.

Bovan Miroslav, MUDr.