Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

APVV - riešiteľský kolektív

APVV-17-0250 - zodp. riešiteľ: Prof. MUDr. Andrea ČALKOVSKÁ, DrSc.

Názov projektu: Pľúcny surfaktant ako modulátor odpovede organizmu na expozíciu endotoxínu: efekty a mechanizmy.

Riešiteľský kolektív:

doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

MUDr. Ivan Žila, PhD.

Mgr. Jana Adamčáková

Ing. Juliana Topercerová

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.

RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

RNDr. Petra Košútová, PhD.

doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.

MUDr. Denisa Osinová, PhD.

Mgr. Lukáš Hubčík, PhD.

Mgr. Mária Klacsová, PhD.

Mgr. Nina Kanjaková

APVV -15-075 - zodp. riešiteľ: Prof. MUDr. Daniela MOKRÁ, PhD.

Názov projektu: Perspektívy použitia ventilátora AURA V (Chirana, SR)

v liečbe experimentálnych modelov respiračného zlyhávania novorodencov.

Riešiteľský kolektív:

Andrea Čalkovská, Prof. MUDr., DrSc.

Kamil Javorka, Prof. MUDr., DrSc.

Mirko Zibolen, Prof. MUDr., PhD.

Ingrid Tonhajzerová, Prof. MUDr., PhD.

Juraj Mokrý, Prof. MUDr., PhD.

Soňa Bálentová, MVDr., PhD.

Ivan Žila, MUDr., PhD.

Jana Kopincová, RNDr., PhD.

Mária Petrášková, Ing.

Miroslav Hutko, Ing.

Petra Košútová, RNDr., PhD.

Maroš Kolomazník, RNDr., PhD.

Michal Mešťaník, MUDr., PhD.

Andrea Mešťaníková, MUDr., PhD.

Pavol Mikolka, RNDr, PhD.

Martina Antošová, Mgr., PhD.

Zuzana Višňovcová, Ing., PhD.

Anna Urbanová, Ing. - D

Zuzana Nová, RNDr. - D

APVV-0235-12 - zodp. riešiteľ: Doc. MUDr. Michal JAVORKA, PhD.

Názov projektu: Autonómny nervový systém ako kľúčový prvok v patogenéze obezity a jej kardiovaskulárnych komplikácií.

Riešiteľský kolektív:

Ingrid Tonhajzerová, doc. MUDr., PhD.

Zuzana Turianiková, Ing., PhD.

Barbora Czippelová, Ing., PhD.

Lenka Chládeková , RNDr. /do r. 2013/

Zuzana Višňovcová, Ing.

Kamil Javorka, Prof. MUDr., DrSc.

Andrea Čalkovská, Prof. MUDr., DrSc.

Daniela Mokrá, Doc. MUDr., PhD.

Miriam Čiljaková, Doc. MDr., PhD.

Igor Ondrejka, Doc. MUDr., PhD.

Zuzana Lazarová, MUDr., PhD.

Ivan Farský, Mgr., PhD.

Jana Kopincová, RNDr., PhD. /do r. 2016/

Pavol Mikolka, Mgr.

Zuzana Havlíčeková, MUDr., PhD.

Marek Kozár, MUDr. - D

Michal Mešťaník, MUDr. - D 

Jana Krohová, Ing. - D  /od r. 2016/

APVV-0435-11- zodp.riešiteľ: Prof. MUDr. Andrea ČALKOVSKÁ, DrSc.

Názov projektu: Inaktivácia endogénneho surfaktantu: molekulové, tkanivové a funkčné aspekty poškodenia respiračného systému.

Riešiteľský kolektív:

Daniela Mokrá, doc. MUDr., PhD.

Jana Kopincová, RNDr., PhD.

Ivan Žila, MUDr., PhD.

Martina Antošová, Mgr., PhD.

Pavol Mikolka, Mgr. - D

Barbora Uhliarová, MUDr.

Lucia Mikušiaková, MUDr. 

Mária Petrášková, Ing.

Miroslav Hutko, Ing.

Maroš Kolomazník,  Mgr. - D

Hana Píštěková, Mgr. - D /do r. 2014/

Silvia Smolárová, MUDr. - D

Petra Košútová, Mgr. - D

Vladimír Čalkovský, MUDr., PhD.