Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

NELEKÁRSKE ODBORY

v akademickom roku 2019/2020


 OŠETROVATEĽSTVO

 VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

 PôRODNÁ AISTENCIA

Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu Anatómia/Fyziológia


BIOMEDICÍNSKE INŽINIERSTVO (Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity):

Zimný semester - Základy fyziológie a patologickej fyziológie 1, 

  • plán prednášok
  • plán praktických cvičení

Letný semester - Základy fyziológie a patologickej fyziológie 2

  • plán prednášok
  • plán praktických cvičení