Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

NELEKÁRSKE ODBORY

v akademickom roku 2020/2021 -   d e n n é   štúdium


 OŠETROVATEĽSTVO

 VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

 PôRODNÁ AISTENCIA

Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu ANATÓMIA/FYZIOLÓGIA


 

v akademickom roku 2020/2021 -   e x t e r n é   štúdium

OŠETROVATEĽSTVO


BIOMEDICÍNSKE INŽINIERSTVO (Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity):

Zimný semester - Základy fyziológie a patologickej fyziológie 1, 

  • plán prednášok
  • plán praktických cvičení

Letný semester - Základy fyziológie a patologickej fyziológie 2

  • plán prednášok
  • plán praktických cvičení