Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné pravidlá testovania

Na základe Príkazu dekana  JLF UK č. 19/2013 "Hodnotenie predmetov" sa bude hodnotenie predmetu anatómia realizovať nasledovne:

 ·       Študenti, ktorí absolvovali všetky testy v riadnom termíne – teda nemali žiadny opravný test, budú hodnotení v riadnom termíne A - E podľa zverejneného prepočtu na základe percentuálneho zisku z jednotlivých testov.

 ·       Študenti, ktorí  absolvovali niektorý z testov  v I. opravnom termíne, ale nemali žiadny test v II. opravnom termíne budú hodnotení v riadnom termíne Fx a v prvom opravnom termíne A- E podľa zverejneného prepočtu na základe percentuálneho zisku z jednotlivých testov.

 ·       Študenti, ktorí absolvovali niektorý z testov v II. opravnom termíne, budú hodnotení v riadnom termíne Fx, v prvom opravnom termíne Fx a v II. opravnom termíne A - E podľa zverejneného prepočtu na základe percentuálneho zisku z jednotlivých testov.