Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

XXIV. MDD 2014

24. Martinské dni dýchania sa uskutočnili spolu so 64. Farmakologickými dňami v dňoch 25.-27. júna 2014 v hoteli Victoria v Martine. Organizátorom bol Ústav farmakológie JLF UK.

Bližšie informácuie nájdete na špeciálne vytvorenej stránke konferencie - http://www.sfarm.sk/fdmdd2014.