Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

XXI. MDD 2008

XXI. Martinské dni dýchania

XXI. Martinské dni dýchania sa uskutočnili v dňoch 20. - 21. mája 2008 v Martine (prednášková miestnosť na Malej hore 5, bývalá SZŠ).

Programové zameranie:

  1. Kašeľ od laboratória po klinickú prax
  2. Zmeny funkcie dýchacích ciest v podmienkach zápalu
  3. Inhalačné systémy v pneumológii – nežiaduce účinky
  4. Nové diagnostické metódy v  respirológii
  5. Varia

Program konferencie v elektronickej forme si môžete stiahnuť kliknutím na Program XXI. MDD (*.pdf).

Zborník abstraktov je dostupný len v elektronickej forme kliknutím na Zborník abstraktov (*.pdf).