Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Najvýznamnejšie ocenenia

Prof. Kubisz:

 • Cena predsedníctva SLS – Jesseniova cena – 1972
 • Cena prezídia Československej lekárskej spoločnosti JEP – Hynkova cena – 1977
 • Dérerova cena Slovenskej lekárskej spoločnosti – 1987
 • Cena za najlepšiu publikáciu vydavateľstva Osveta – 1987
 • Bronzová medaila za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť (SLS) – 1992
 • Čestný člen Českej lekárskej spoločnosti JEP – 1995
 • Jubilejná medaila SPAM – 1997
 • Medaila Univerzity Komenského – 1999
 • Pamätná medaila za činnosť pre rozvoj JLFUK – 1999, 2007
 • Cena International Biographical Centre Cambridge - za hematológiu – 2001
 • Cena American Biographical Institute – Biomedical Research – 2002, 2007
 • Strieborná medaila za zásluhy o SLS – 2007
 • Ocenenie XVI. Česko-slovenskej konferencie o hemostáze a trombóze v Hradci Králové „Rokytanského prednáška“ – 2009
 • Zlatá medaila za činnosť pre rozvoj JLF UK – 2009
 • Ocenenie Inštitútu hematologie a krevní transfuze v Prahe „Neuwirthova prednáška“ – 2010
 • Zlatá medaila za zásluhy o SLS - 2011

 

Doc. Staško:

 • Udelenie akademického kvalifikačného stupňa IIa (SAV) – 2002
 • Prodekan JLF UK pre doktorandské štúdium a špecializačné štúdium v zdravotníctve (2007-2011)
 • Strieborná medaila za činnosť pre rozvoj JLFUK – 2009