Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Metropolitná akademická sieť Martinet

Martinet - metropolitná akademická sieť

Sieť pre vzdelávanie, kultúru, vedu a výskum je súčasťou Slovenskej akademickej siete SANET. Prepojuje do vlastnej optickej siete školy, subjekty a inštitúcie na území mesta Martin, ktoré môžu byť v zmysle štatútu, podmienok a pravidiel pripojené do akademickej siete a zároveň sú členmi združenia SANET. Celkom obsluhuje takmer 11 tisíc používateľov z radov nižšie uvedených akademických inštitúcií, škôl a ostatných subjektov.

Základné informácie

Sídlom uzla je Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského. Akademická metropolitná sieť je realizovaná výhradne optickým prepojením. Bola financovaná s prostriedkov SANET-u v rámci projektu "Martinet - sieť pre vedu, výskum, vzdelávanie a kultúru" a v rámci projektu "SANET do škôl".

Záverom roka 2002 boli pripojené:

° Jesseniova lekárska fakulta UK - dekanát;
° Slovenská národná knižnica;
° Mestský úrad - magistrát Mesta Martin.

V roku 2003:

° Stredná priemyselná škola

V roku 2005:

° SAV - Molekulárno-medicínske centrum, pobočka Martin, do 29.02.2016

V roku 2006:

° MFN dnes Univerzitná nemocnica Martin - sieť JLF UK (EDU);
° Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha;
° Obchodná akadémia;
° Špeciálna základná škola, ul. Mudroňova;
° Základná škola, ul. Jahodnícka;
° Gymnázium Jozefa Lettricha;
° Mestská polícia.

V roku 2008:

° Slovenské národné múzeum - Múzeá Martin.

V roku 2009:

° Stredná odborná škola obchodu a služieb, ul. Stavbárska;
° Súkromná stredná umelecká škola, ul. J. Lettricha.

V roku 2010:

° Jesseniova lekárska fakulta UK - nová aula Malá hora;
° Stredná odborná škola dopravná, ul. Zelená;
° Spojená škola, ul. Červenej armády
° Gymnázium Jozefa Cígera Hronského, Vrútky, do 30.09.2015
° Základná škola Hany Zelinovej, Vrútky

V roku 2015:

° Súkromná základná škola, ul. Čachovský rad, Vrútky