Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Campus Area Network JLF UK

Campus Area Network - fakultná sieť JLF UK

Fakultná sieť spája jednotlivé ústavy, pracoviská, kliniky a výučbové základne v Univerzitnej nemocnici Martin, študentské domovy, do jednotnej počítačovej siete CAN, ktoré sú prepojené hviezdicovou topológiou prostredníctvom centrálneho fakultného prepínača vo Vysokoškolskom internáte na ul. Novomeského. V tomto mieste je fakultná sieť pripojená do Internetu, do Slovenskej akademickej siete SANET.

Základné informácie

Realizácia optického prepojenia začala v októbri 2005, ukončená v septembri 2006. Celé prepojenie jednotlivých lokalít fakulty financovalo združenie SANET Slovenská akademická sieť ako súčasť metropolitnej siete Martinet - sieť pre vzdelávanie, kultúru, vedu a výskum. V súčasnej dobe je sieť prepojená optickými zariadeniami s priepustnosťou 10 Gbit/s, pričom servre, aktívne prvky boli financované zo štrukturálnych projektov EU, z rozvojových projektov UK a z vlastných zdrojov JLF UK.

 

Optickým káblom výhradne zemou sú prepojené:

° Vysokoškolský internát a jedáleň, ul. Novomeského;

° Posluchárne A,B,C ul. Novomeského;

° Vysokoškolský internát, ul. Hviezdoslavova;

° Štefánikov ústav - Ústav ošetrovateľstva, Ústav nelekárskych študijných programov;

° Teoretické ústavy, ul. Malá hora;

° Predklinické ústavy, ul. Sklabinská, presťahované do Biomed, ul. Malá hora;

° Kliniky a výučbové základne v UNM, ul. Kollárova;

° Dekanát, Aula Magna, ul. Malá hora;

° Akademické informačné centrum, ul. Novomeského;

° Martinské centrum pre biomedicínu BioMed.

° Edukačné centrum, ul. Malá hora;