Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki , PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurochirurgická klinika
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4203 643
VoIP
41740
Poznámka
043/4203773,043/4203903
Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty
dekan, prodekan fakulty
Publikačná činnosť