Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Zuzana Adamcová Petríková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dARES/x

Mgr. Jana Adamčáková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dNPF

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 736
41736

MUDr. Marek Adámik, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Martina Adamjáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
sekretárka, sekretár

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 453
41453

MUDr. Sohaib Mukhtar Agouba

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Abdulla Al Hakim

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dCH/x

MUDr. Jozef Almási, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Dipl.-Ing. Peter Amersdorfer, Dr.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná