Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Tomáš Balhárek PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Alexandra Ballóová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dFA

MUDr. Anna Ballová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dDV

MUDr. Anna Ballová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Jana Ballová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dNEUR

MUDr. Jana Ballová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Peter Bánovčin PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Peter Bánovčin CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 749
41749
043/4132450,043/4203254, 043/2633749

Mgr. Ľubica Bánovčinová PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 429
41429
41477, 41478
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná