Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Lucia Babálová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dNEUR

Ľubica Babničová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
043/2633 511
41511

Mgr. Michaela Babničová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dPD

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 407
41415
41407

Mgr. Katarína Bačé

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 210
41210

MDDr. Martin Bačinský

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Ján Bajaj

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dPAS/x

Jozef Baláž

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
41516

doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 498
41498
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná