Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Zoltán Kovács

Jesseniova lekárska fakulta UK,
-

Ing. Igor Kovačka

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Odd. pre verejné obstarávanie a inv.výst, Referát investičnej výstavby
stavebný inžinier investičný
41111
432633111

Darina Kováčová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Odd. pre verejné obstarávanie a inv.výst, Referát pre verejné obstrávanie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 427
41427

Renáta Kováčová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

MUDr. Slavomíra Kováčová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dNEUR/x

Daniel Kovalčík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
odborný technický zamestnanec, i. n.
043/2633 620
0908198900
41620
41689 lab. PC, 41490 lab. TLS

Ladislav Kovalčík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
vrátnik
043/2633 449
41449
41474

Milan Kovalčík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem
043/2633 449
41449

MUDr. Katarína Kovalčíková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 32 33 [34] 35 36 ... Nasledujúca Posledná