Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Ján Bajaj

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dPAS/x

Jozef Baláž

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
41516

doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 498
41498

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Dana Balková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
sekretárka, sekretár
043/2633 418
41418

Mgr. Renáta Balková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Alexandra Ballóová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dFA

MUDr. Anna Ballová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dDV

MUDr. Anna Ballová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná