Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Ing. Tomáš Antoš

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 208
41208

Ing. Eva Antošová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Referát verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 229
41229

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Lucia Babálová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dNEUR

Mgr. Michaela Babničová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dPD

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 407
41415
41407

Mgr. Katarína Bačé

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 210
41210

MDDr. Martin Bačinský

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Bibiána Baďurová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dLKFB
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná