Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisnice

Rok 2022

Zápisnica, uznesenia - 9. máj 2022

Zápisnica, uznesenia - hlasovanie per-rollam - 20. - 21. apríl 2022

Zápisnica, uznesenia - hlasovanie per-rollam - 14.  - 20. apríl 2022

Zápisnica, uznesenia - 21. marec 2022 - Mimoriadne zasadnutie 

Zápisnica, uznesenia - 14. marec 2022

Zápisnica, uznesenia - hlasovanie per-rollam - 11. - 14. február 2022