Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisnice

Rok 2024

 

Zápisnica, uznesenia - 25. marec 2024

Rok 2023

Zápisnica, uznesenia - 11. december 2023

Zápisnica, uznesenia - 20. september 2023

Zápisnica, uznesenia - 21. jún 2023 - Mimoriadne zasadnutie

Zápisnica, uznesenia - 12. jún 2023

Zápisnica, uznesenia - 18. máj 2023 - Ustanovujúce zasadnutie

Zápisnica, uznesenia - 2. máj 2023

Zápisnica, uznesenia - 24. apríl 2023 - Mimoriadne zasadnutie

Zápisnica, uznesenia - 5. apríl 2023 - Mimoriadne zasadnutie

Zápisnica, uznesenia - 27. marec 2023

Zápisnica, uznesenia - 22. február 2023

Rok 2022

Zápisnica, uznesenia - 28. november 2022

Zápisnica, uznesenia - 17. október 2022

Zápisnica, uznesenia - 27. jún 2022

Zápisnice - Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK - 19. máj 2022

Zápisnica z verejného zasadnutia - Predstavovanie kandidátov na funkciu dekana JLF UK - 16. máj 2022

Zápisnica, uznesenia - 9. máj 2022

Zápisnica, uznesenia - hlasovanie per-rollam - 20. - 21. apríl 2022

Zápisnica, uznesenia - hlasovanie per-rollam - 14.  - 20. apríl 2022

Zápisnica, uznesenia - 21. marec 2022 - Mimoriadne zasadnutie 

Zápisnica, uznesenia - 14. marec 2022

Zápisnica, uznesenia - hlasovanie per-rollam - 11. - 14. február 2022