Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nečíslované vnútorné predpisy 2007

Neplatné

Základné náležitosti záverečných prác študentov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom "Základné náležitosti záverečných prác študentov na JLF UK v Martine" dňa 10. decembra 2007
Ubytovací poriadok študentského domova pri Jesseniovej LF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom "Ubytovací poriadok Vysokoškolského internátu pri JLF UK v Martine" dňa 28. augusta 2008
Základné náležitosti záverečných prác študentov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 3/2012 dňa 14. februára 2012