Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

UNM využíva najnovšiu generáciu robotického systému Da Vinci

Univerzitná nemocnica Martin ako prvá nemocnica na Slovensku operuje na najnovšej, štvrtej generácii robotických systémov Da Vinci Xi. Operačný systém je navrhnutý tak, aby pomáhal chirurgom vykonávať minimálne invazívne operácie. Operatérom umožňuje 3D videnie s vysokým rozlíšením, zväčšený pohľad a robotickú a počítačovú asistenciu. V UNM operovali touto najmodernejšou technológiou už viac ako 20 pacientov.


28. 04. 2023 15.12 hod.
Od: JLF UK

Operácia systémom da Vinci prináša pacientom viacero benefitov. „Najväčšou výhodou takýchto operácii je lepšia rekonvalescencia po zákroku, s čím súvisí aj kratšia doba hospitalizácie. Zo strany pacientov je o tento druh operácii veľmi vysoký záujem. Aktuálne ho využívame pri chirurgických, gynekologických a urologických operáciách,“ informoval riaditeľ UNM MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA. Ako doplnil, postupne sa budú pridávať ďalšie špecializácie, ktoré budú na operácie systém Da Vinci využívať.

Operatéri pri práci s robotickým systémom využívajú špecializované prístrojové vybavenie. „Vrátane miniaturizovanej chirurgickej kamery a nástrojov (tj. nožníc, skalpelov a klieští), ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli s  presným vedením operačného zákroku hlboko vo vnútri tela pacienta. Najnovšia generácia Da Vinci Xi, ktorú UNM využíva, má pridaných viac nástrojov, funkcii aj digitálnu podporu.

Robotický systém Da Vinci Univerzitná nemocnica Martin zaviedla do praxe vďaka spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine. Systém bol odprezentovaný verejnosti na pôde fakulty v novembri minulého roka, následne sa presunul do UNM.

"Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine zahájila novú etapu vo výchovnom a vedecko-výskumnej procese a v liečebnej starostlivosti v Univerzitnej nemocnici Martin," uviedol na záver prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. prodekan JLF UK pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.