Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

8. ročník súťaže MedGames vyhrali tímy Jesseniovej lekárskej fakulty

V dňoch 13.-14. októbra 2023 sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin uskutočnil 8. ročník medzinárodnej súťaže pre študentov medicíny a ošetrovateľstva MedGames 2023.


18. 10. 2023 11.28 hod.
Od: JLF UK

„Súťaže sa zúčastnilo celkovo 97 študentov, 19 tímov bolo v kategórii všeobecné lekárstvo a 20 tímov vytvorili študenti ošetrovateľstva,“ informovala Nina Uhliariková, organizátorka súťaže a študentka JLF UK.

Na MedGames 2023 súťažili študenti medicíny zo všetkých lekárskych fakúlt na Slovensku, ako aj zahraniční študenti martinskej fakulty. Tímy budúcich sestier tvorili študenti fakúlt ošetrovateľstva prevažne z iných regiónov Slovenska. Najúspešnejší boli v obidvoch kategóriách študenti z JLF UK.

„Cieľom podujatia je naučené teoretické znalosti študentov využiť v praxi a pomôcť budúcim lekárom a sestrám v ich budúcej práci. Súťažné úlohy boli zamerané hlavne na praktické zručnosti a znalosti,“ uviedla Nina Uhliariková a ako ďalej dodala, študenti sa vďaka súťaži naučia lepšej komunikácií s pacientmi, aj práci v kolektíve.

Študentov na úlohy pripravil praktický workshop na pôde JLF UK. „Mohli si vyskúšať prácu s rôznymi medicínskymi prístrojmi aj techniky z ošetrovateľstva. Workshopy sme pripravili tak, aby korešpondovali so súťažnými úlohami,“ doplnila ďalšia z organizátorov, medička Laura Fedorková.

V piatok podvečer súťažiacich preverila prvá úloha – hromadné našťastie, ktorým bol tento rok simulovaný chemický útok, zúčastnili sa ho všetky záchranné zložky – polícia, hasiči, záchranári a vojaci.

V sobotu sa súťažilo v autentických priestoroch UNM – v ambulanciách aj na operačných sálach. Súťažné úlohy pripravili lekári a sestry z jednotlivých kliník, ktorí boli zároveň rozhodcami.

„Pripravili sme množstvo klinických úloh, kde si mohli preveriť svoje zručnosti, museli pracovať v tímoch, čo je veľmi dôležité a mysleli sme aj psychologickú stránku a na komunikáciu, lekár - pacient a sestra - pacient,“ priblížil MUDr. Matej Súkeník, člen organizačného tímu a lekár UNM.

Aj pri príprave úloh pre študentov ošetrovateľstva sa organizátori zameriavali najmä na interdisciplinárnu spoluprácu. Táto súťaž by chcela ukázať, že aj Slovensko disponuje kvalitným výučbovým vybavením, ako aj kvalitným vzdelávaním. 

Mená výhercov za kategóriu medikov - tím Triolade:

Michaela Muchová

Silvia Balogačová

Paulína Martináková

 

Mená výhercov za kategóriu ošetrovateľstva - tím Slovak nurses:

Nina Šimičáková

Kristína Marková