Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijné programy

 

Akreditované študijné programy 1. , 2. a spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia na JLF UK v Martine

 

Študijné programy spojeného 1. a 2.  stupňa

 názov študijného programu

forma a dĺžka štúdia

priznaný akademický titul

všeobecné lekárstvo

denná forma – 6 rokov

MUDr. (doktor všeobecného lekárstva)

zubné lekárstvo

denná forma – 6 rokov

MDDr. (doktor zubného lekárstva)

 

Študijné programy 1. stupňa - bakalárske študijné programy

 názov študijného programu

forma a dĺžka štúdia

priznaný akademický titul

ošetrovateľstvo

denná forma – 3 roky

Bc. (bakalár)

ošetrovateľstvo externá forma - 4 roky Bc. (bakalár)

verejné zdravotníctvo

denná forma – 3 roky

Bc. (bakalár)

pôrodná asistencia

denná forma – 3 roky

Bc. (bakalár)

 

Študijné programy 2. stupňa - magisterské študijné programy 

názov študijného programu

forma a dĺžka štúdia

priznaný akademický titul

ošetrovateľstvo

denná forma – 2 roky

Mgr. (magister)

ošetrovateľstvo

externá forma – 3 roky

Mgr. (magister)

ošetrovateľstvo externá forma - 2 roky

Mgr. (magister) podľa novely zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách účinnej od 25. 04. 2022

pôrodná asistencia

denná forma – 2 roky

Mgr. (magister)

pôrodná asistencia

externá forma – 3 roky

Mgr. (magister)

pôrodná asistencia externá forma - 2 roky Mgr. (magister) podľa novely zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách účinnej od 25. 04. 2022

verejné zdravotníctvo

denná forma – 2 roky

Mgr. (magister)