Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nelekárske študijné programy

Termíny odovzdania záverečných prác podľa študijných programov v AR 2022/2023:

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.) – denná forma

24. 04. 2023

Študijný program ošetrovateľstvo (Mgr.) – denná forma

24. 04. 2023

Študijný program pôrodná asistencia (Bc.) – denná forma

17. 04. 2023

Študijný program pôrodná asistencia (Mgr.) – externá forma

17. 04. 2023

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc. a Mgr.) – denná forma

03. 04. 2023