Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekt Wellbeing

Naša fakulta je spolu s University of Pécs, HU, Medical University of Gdansk, PL a Lekárskou fakultou Karlovej Univerzity Hradec Králové, CZ zapojená do projektu

Cieľom programu je dať každému čo možno najviac príležitostí udržať si fyzické a psychické zdravie. Uvedomujeme si úlohu ktorú zohrávajú v tejto oblasti samotný študenti a samozrejme aj zamestnanci fakulty. Preto vznikla iniciatíva pre spoločné formovanie nápadov a ideí. Koncept wellbeingu je pre nás víziou rozvíjania ľudského potenciálu. Hlavným cieľom je aby sa ľudia, ktorí pracujú a študujú na lekárskych fakultách cítili hrdí a šťastní že sa môžu učiť a pracovať, aby sa cítili dobre po psychickej a fyzickej stránke a aby to malo pozitívny vplyv aj na ľudí v našom okolí a na ich prístup k zdraviu.

Aktivity projektu

1. Výmena skúseností z minulých aktivít na úvodnej konferencii za účastí partnerov projektu ale aj širokej verejnosti

2. Posúdenie potrieb v spoločnom dotazníku (EN) (fyzická infraštruktúra, komunita, životné prostredie)

3. Spoločné vytváranie nadnárodného mentorského programu

4. Spoločné medzinárodné školenie mentorov

5. Odovzdávanie skúseností na záverečnej konferencii a tiež v prostredí lekárskych fakúlt prostredníctvom vyškolených mentorov, prostredníctvom sociálnych médií, zlepšovaním kvality wellbeingu komunít

Výzva pre študentov: Mentorský tréningový program

V rámci projektu Wellbeing, pripravujeme Wellbeing Mentorship Training Program, do ktorého sa môžu prihlásiť aj študenti našej fakulty. Je to jedinečná príležitosť pre dvoch študentov na prehĺbenie zručností a vedomostí v oblasti wellbeingu. Program je zameraný na prípravu pre ďalšie trénovanie a mentorovanie študentov.

Čas: 30-31.máj 2024

Miesto: University of Pécs, Maďarsko

Kto sa môže prihlásiť?

Výzva je otvorená pre všetkých študentov, ale najmä:

- PhD študenti

- študenti s predchádzajúcimi skúsenosťami z oblasti wellbeingu

- študenti aktívni vo vedeckých spoločnostiach, aktívni v o vedeckom výskume

- študenti ochotní stať sa trénermi po absolvovaní tréningu

Ako sa prihlásiť?

Motivačný list prosím zasielajte na email eva.stermenskauniba.sk do 8. apríla 2024.

Oslovíme vybraných kandidátov.

Financovanie projektu

Projekt je spolu financovaný vládami českej, slovenskej, poľskej a maďarskej republiky z prostredníctvom grantu z vyšehradského medzinárodného fondu.