Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditácia 2022 PhD

Študijný programŠtudijný odborFormaDĺžka Akad. titul
anatómia, histológia a embryológiavšeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.
normálna a patologická fyziológiavšeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.
vnútorné choroby všeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.
chirurgiavšeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.
gynekológia a pôrodníctvovšeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.
pediatria všeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.
neurológiavšeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.
anestéziológia a resuscitácia všeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.
patologická anatómia a súdne lekárstvo všeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.
urológia všeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.
klinická farmakológia všeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.
lekárska biofyzika všeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia všeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.
ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo D/E4/5PhD.
farmakológiafarmáciaD/E4/5PhD.
verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo D/E4/5PhD.
zubné lekárstvo zubné lekárstvo D/E4/5PhD.

SPÄTNÁ VÄZBA

SPÄTNÁ VÄZBA - výsledky

RADA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

Vnútorný predpis č. 9/2022 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zložení Rád študijných programov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine 

Dodatok č. 1 k VP č. 9/2022 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zložení Rád študijných programov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine

Rozhodnutie o zriadení Rád študijných programov Jesseniovej lekárskej fakulty  v Martine - platné od 5. septembra 2023

<output>Rozhodnutie o zriadení RŠP JLF UK v Martine - platné od 05.09.2023</output>

<output></output>

<output>Rozhodnutie o zriadení Rady ŠP
</output>

 

 

TÉMY DIZERTAČNÁCH PRÁC

Akademický rok 2017-2018

Akademický rok 2018-2019

Akademický rok 2019-2020

Akademický rok 2020-2021

Akademický rok 2021-2022