Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Dekanát JLF UK

Referát doktorandského štúdia

Malá Hora 1070/4A - 3. podlažie, č.dv. 305

036 01 Martin


prof. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

prvý prodekan a prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

telefón: +421 43 2633 326     VOIP: 41 326

stefan.sivak@uniba.sk

 

Eva Andrisová - vedúca referátu

telefón: +421 43 2633 326     VOIP: 41 326

eva.andrisova@uniba.sk

 

PhDr. Miroslava Mužilová

telefón: +421 43 2633 199      VOIP: 41 199 

miroslava.muzilova@uniba.sk