Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Dekanát JLF UK

Malá Hora 1070/4A - 3. podlažie, č.dv. 305

036 01 Martin


prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. 

prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

telefón: +421 43 2633 326     VOIP: 41 326

galajdajfmed.uniba.sk

 

Eva Andrisová - vedúca referátu

telefón: +421 43 2633 326     VOIP: 41 326

andrisovajfmed.uniba.sk

 

PhDr. Miroslava Mužilová

telefón: +421 43 2633 199      VOIP: 41 199 

muzilovajfmed.uniba.sk