Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

Odborný garant programu:

Mgr. Katarína Chromčíková, PhD.

Neonatologická klinika JLF UK a UNM

Kollárova 2, 036 01 Martin

<output>č. tel. :   043/2633 456</output>

<output>č. tel. :   043/2633 456</output>

č. tel. : 043/42 03 130

 

<output>č. tel. :   043/2633 456</output>


Dĺžka trvania študijného programu: 1 rok

 

náplň špecializačného študijného programu

úhrada za špecializačné štúdium

KALENDÁR VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT

Žiadosť o zaradenie

 

Žiadosti posielajte na adresu:

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP
Malá Hora  4A
dekanát JLF UK
036 01  Martin

 

UPOZORNENIE:

V súvislosti so zmenou legislatívy platnou od 1. 4. 2022, ktorou došlo k zmene dĺžky študijného programu  na 1,5 roka, aktuálne nie je možné zaradiť sestry do špecialzačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii. Prebiehajú ďalšie legislatívne úkony a následné zapracovanie zmien do študijného programu. Po schválení zo strany MZ SR bude nová obsahová náplň študijného programu zverejnená na tejto webovej stránke.