Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

Odborný garant programu:

Mgr. Ivan Farský, PhD.

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

Malá Hora 5

036 01 Martin

farskyjfmed.uniba.sk
č. tel. :   043/4906 730


Dĺžka trvania študijného programu: 1 rok a 6 mesiacov

 

náplň špecializačného študijného programu

úhrada za špecializačné štúdium

Rozhodnutie o akreditácii - zoznam akreditovaných výučbových ZZ

Kalendár vzdelávacích aktivít

 

Prihlášky posielajte na adresu:

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP
Malá Hora  4A
dekanát JLF UK
036 01  Martin


UPOZORNENIE:

JLF UK v Martine zaraďuje sestry do špecializačného štúdia len k 1. októbru daného kalendárneho roka. Žiadosti o zaradenie do špecializačného študijného programu prijímame do 30. septembra daného kalendárneho roka alebo do naplnenia kapacity programu.