Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

Odborný garant programu:

Mgr. Ivan Farský, PhD.

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

Malá Hora 5

036 01 Martin

ivan.farsky@uniba.sk
č. tel. :   043/4906 730


Dĺžka trvania študijného programu: 1 rok a 6 mesiacov

 

náplň špecializačného študijného programu

úhrada za špecializačné štúdium

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie

 

Žiadosti posielajte na adresu:

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP
Malá Hora  4A
dekanát JLF UK
036 01  Martin


UPOZORNENIE:

V súvislosti so zmenou legislatívy platnou od 1. 4. 2022, ktorou došlo k zmene dĺžky študijného programu  na 1 rok, aktuálne nie je možné zaradiť sestry do špecialzačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. Prebiehajú ďalšie legislatívne úkony a následné zapracovanie zmien do študijného programu. Po schválení zo strany MZ SR bude nová obsahová náplň študijného programu zverejnená na tejto webovej stránke.