Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Anatómia pre ZL 1 - prednášky a praktické cvičenia

 

 

Témy prednášok a praktických cvičení - 1. ročník št. programu zubné lekárstvo - zimný semester akad. rok 2020/2021

 

PREDNÁŠKY

budú prebiehať prezenčne - face to face

1. Všeobecná osteológia.

2. Všeobecná artrológia.

3. Všeobecná myológia.  

4. Úvod do viscerológie. Tráviaci systém I. Ústna dutina.

5. Tráviaci systém II. Jazyk, slinné žľazy.

6. Tráviaci systém III. Zuby.

7. Tráviaci systém IV. Hltan.

8. Tráviaci systém V. Pažerák, žalúdok.

9. Tráviaci systém VI. Tenké črevo.

10. Tráviaci systém VII. Hrubé črevo.

11. Tráviaci systém VIII. Peritoneum.

12. Dýchací systém I.

13. Dýchací systém II.

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA

budú prebiehať prezenčne - face to face

1. Základné  anatomické  pojmy,  roviny,  smery. 

Chrbtica – krčné, hrudné a driekové stavce, krížová kosť, kostrč.

2. Rebrá, hrudná kosť. Spojenia rebier, hrudníka. Spojenia na chrbtici.

3. Test – chrbtica, hrudník.

Lebka – neurokranium – os frontale, os occipitale, os parietale.

4. Lebka – neurocranium –  os ethmoidale, os sphenoidale, os temporale.

5. Lebka - viscerocranium – maxilla, mandibula, os palatinum.  

6. Lebka ako celok –  basis cranii interna, basis cranii externa, orbita, cavitas nasi, fossa temporalis, fossa infratemporalis.

7. Test – Lebka.

Kostra hornej končatiny.

8. Kostra dolnej končatiny.

9. Spojenia hornej a dolnej  končatiny.

10. Svaly hornej končatiny.

11. Svaly dolnej končatiny.

12. Test – Kostra, svaly a spojenia hornej a dolnej končatiny.

Topografická anatómia končatín.

13. Topografická anatómia končatín.           

14. Náhradné praktické cvičenia, zápočty.