Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy ŠVOČ v AR 2021-22

Témy ŠVOČ v AR 2021-22

Účasť študentov na Študentských vedeckých konferenciách

Účasť študentov na Študentských vedeckých konferenciách

Od založenia ústavu pracovalo v rámci ŠVOČ 84 študentských krúžkov s celkovým počtom 179 študentov, ktorí prezentovali na fakultných konferenciách ŠVOČ 114 prác, z toho 14 na celoštátnych konferenciách a 6 na medzinárodných konferenciách.

XXXVIII. ŠVK Martin 2017

XXXVII. ŠVK Martin 2016

XXXVI. ŠVK Martin 2015

XXXV. ŠVK Martin 2014

XXXIV. ŠVK Martin 2013

XXXIII.  ŠVK Martin 2012