Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia podujatí

Organizácia vedeckých a odborných podujatí (2003-2016)


Postgraduálny kurz: Poruchy dýchania v spánku – 19.3.2003 – Martin Organizátor: Prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.


Spolok lekárov v Martine: Chronický kašeľ – 18.6.2003 – Martin Organizátor: Prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.


Martinské dni dýchania s medzinárodnou účasťou – 29.-30.6.2004 - Martin Organizátori: Prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc., Prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.


16. konferencia slovenských a českých patofyziológov, 9.-10. jún 2006Organizátori: Prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc., Prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.


Pedagogická konferencia, 13. 12. 2006Organizátori: Prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc., Ústav ošetrovateľstva


Pedagogická konferencia, 7. 12. 2017Organizátor: Prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.


XXII. Martinské dni dýchania, 27.-28.5.2010 – Martin Organizátori: Prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc., Prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.


Cough it up 14.8.2012 – Martin Ústav lekárskej biofyziky a Ústav patologickej fyziológie Organizátor: Prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.


Cough it UP! – Simulation and modeling in uderstanding of airway defensive mechanisms, 30.6.2014 - Martin Ústav lekárskej biofyziky a Ústav patologickej fyziológie Organizátor: Prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.


25. Martinské dni dýchania konferencia s medzinárodnou účasťou Cough It Up 2016, Martin, 23.-24.6.2016 Ústav lekárskej biofyziky a Ústav patologickej fyziológie Organizátor: Prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.