Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ukončení doktorandi

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.

RNDr. Soňa Fraňová - externá forma - úspešne obhájené v roku 2000

MUDr. Richard Hrubý - externá forma - úspešne obhájené v roku 2003

MUDr. Juraj Mokrý - externá forma - úspešne obhájené v roku 2005

MUDr. Martina Šutovská – externá forma - Antitusická aktivita fytofarmák – úspešne obhájené 25.10.2007

MUDr. Vladimíra Sadloňová – denná forma - Selektívne modulátory estrogénového receptora a inhibítory aromatázy v prevencii experimentálnej rakoviny prsníka – úspešne obhájené 22.4.2009

MUDr. Radovan Hrubý – externá forma - Zmeny osobnosti a psychických funkcií po dlhodobej liečbe antidepresívami – úspešne obhájené 22.4.2009

MUDr. Marta Jošková - denná forma - školiteľ špecialista - Uplatnenie flavonoidov v liečbe astma bronchiale - úspešne obhájené 1.7.2010

MUDr. Valéria Kerná - denná forma - Vedľajšie prejavy antipsychotickej liečby - úspešne obhájené 1.6.2010

Mgr. Ľubica Prisenžňáková - denná forma - Fytofarmaká a kašeľ - obhajoba 29.9.2010

PhDr. Dana Flešková – denná forma - Antitusická aktivita bázických esterov kyseliny alkoxyfenylkarbámovej – úspešne obhájené 28.8.2012

MUDr. Ľudovít Jureček - externá forma- Farmakoekonomické aspekty profylaxie febrilnej neutropénie pri protinádorovej liečbe - úspešne obhájené 26.8.2014

MUDr. Tomáš Kulhan - denná forma - Liečba anxióznych porúch pri depresii v dospelosti - jún 2015

MUDr. Eva Šnircová - denná forma - Atomoxetín v liečbe komorbídnych porúch pri ADHD u detí a adolescentov - jún 2015

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek - denná forma - Psychostimulanciá v pedopsychiatrii - marec 2016

PharmDr. Veronika Sivová - denná forma - štúdium ukončené úspešnou obhajobou dizertačnej práce v auguste 2017

 

Prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

MUDr. Marta Jošková - denná forma - Uplatnenie flavonoidov v liečbe astma bronchiale - úspešne obhájené 1.7.2010

MUDr. František Janíček - denná forma - Farmakologická modulácia reaktivity hladkej svaloviny maternice - školiteľ špecialista - úspešne obhájené 2008

Mgr. Lucia Mesárošová - denná forma - úspešne ukončené 2013

Mgr. Ivana Kazimierová - denná forma - Farmakologické ovplyvnenie obranných refelxov dýchacích ciest v podmienkach alergickej astmy - august 2016

Mgr. Lenka Pappová - denná forma - štúdium ukončené úspešnou obhajobou dizertačnej práce v auguste 2017

PharmDr. Miroslava Molitorisová - denná forma - štúdium ukončené úspešnou obhajobou dizertačnej práce v auguste 2021

 

Prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.

PharmDr. Eva Kráľová - externá forma - školiteľ špecialista - Vplyv beta-blokátorov na elektrickú a mechanickú aktivitu srdca potkanov u kardiomyopatií navodených izoprenalínom - úspešne obhájené 29.9.2010

Mgr. Igor Porvazník - externá forma - Rezistencia na antituberkulotiká - korelácia laboratórnych a klinických nálezov - august 2016

Ing. Anna Urbanová (rod. Fulmeková) - denná forma - štúdium ukončené úspešnou obhajobou dizertačnej práce v auguste 2017

Mgr. Ivana Sun (rod. Medveďová) - denná forma - Farmakologické ovplyvnenie apoptózy pri ochoreniach dýchacích ciest - štúdium ukončené úspešnou obhajobou dizertačnej práce v decembri 2017

PharmDr. Martin Kertys - denná forma - štúdium ukončené úspešnou obhajobou dizertačnej práce v auguste 2018

PharmDr. Michaela Krivošová, PhD. - denná forma - štúdium ukončené úspešnou obhajobou dizertačnej práce v auguste 2021

Mgr. Matúš Dohál, PhD. - denná forma - štúdium ukončené úspešnou obhajobou dizertačnej práce v auguste 2022

 

prof. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Mgr. Michaela Kocmálová - denná forma - Úloha iónových kanálov v obranných reflexoch dýchacích ciest v podmienkach experimentálne indukovaného alergického zápalu - august 2015

RNDr. Jana Barboríková - denná forma - štúdium ukončené úspešnou obhajobou dizertačnej práce v auguste 2021

MUDr. Adama Nemček - externá forma - štúdium ukončené úspešnou obhajobou dizertačnej práce v auguste 2021

 

doc. RNDr. Anna Strapková, CSc.

Mgr. Martina Antošová – denná forma - Dýchací systém a oxid dusnatý – úspešná obhajoba 3.5.2007